Allmänna villkor och regler för Spisa.nu (gäller från och med 180525)

Ditt användande av webbplatsen kokaihop.se innebär att Du godkänner och accepterar dessa villkor utan undantag. Spisa.nu är ett varumärke som ägs av Kokaihop Media AB. I nedanstående text benämns företaget Kokaihop Media AB som "vi". Med "Spisa" eller "sajten" menas Spisa.nu

Först och främst vill vi påminna att alla lagar som gäller i samhället även gäller på sajten Spisa.nu. I tillägg till lagstiftningen vill vi som står bakom Spisa.nu ha ett trevligt klimat och vara en plats där alla besökare och användare känner sig välkomna. Det innebär att vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer, inlägg, bilder eller användare om vi anser att gränsen är passerad. Spisa.nu gör denna bedömning från fall till fall.

Som användare är du ytterst ansvarig för att det du gör och postar på sajten är i enlighet med gällande lagstiftning. Kokaihop Media AB kommer i förekommande fall att samarbeta med myndigheterna. På Spisa kan man som användare använda sig av ett alias. Självklart är det samma regler som gäller när man använder sitt riktiga namn.

Om du som användare stöter på innehåll du anser bryter mot lagen eller vår policy om ett trevligt klimat anmäler du detta till support

Några viktiga riktlinjer:

  • Du får inte använda Spisa som distributionskanal eller kontaktbas för kommersiella budskap, junk mail, spam eller kedjebrev.
  • Du får inte använda, kopiera eller skicka vidare användarinformation.
  • Alla försök till datorintrång i Spisas system polisanmäls.
  • Missbruk av Spisas tjänster är förbjudet.
  • Du får inte systematiskt sprida politisk eller religiös propaganda.
  • Du är ansvarig för de bilder och texter som du publicerar på Spisa.
  • Du får inte publicera texter och bilder som kan anses stötande eller kränkande och heller inte publicera bilder och namn på personer som ej godkänt detta.
  • Eftersom Spisa är till för alla får du inte ladda upp nakenbilder.
  • Det är inte tillåtet att publicera annonser eller bedriva försäljning via Kokaihop utan att gå via vår annonsavdelning.
  • Du får inte kopiera andra användares bilder utan att först ha frågat upphovsrättsinnehavaren om lov.

Det är olagligt att ladda upp copyrightskyddat material exempelvis: googlebilder, idolbilder mm.

Om vi misstänker att du angett felaktiga uppgifter vid registreringen eller i inställningar kan ditt konto bli raderat. Detsamma gäller om du har flera konton på sajten.

Lagar

Självklart gäller alla samhällets vanliga lagar även när man är på Kokaihop. Vissa kan uppfattas som mer aktuella exempelvis lagen om upphovsrätt samt brottsbalken (uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldskildring, olaga hot, ofredande, ärekränkning och pornografisk text och bild). På Rixlex.se kan du läsa mer om lagarna.

Om vi får kännedom om grova otillåtna inlägg på Spisa kan anmälan göras till Internetleverantören (t.ex. Telia) som då kan varna och även stänga ner internetebonnemanget.

Om vi eller någon användare gör polisanmälan kan åtal väckas. Brott mot någon av dessa lagar kan leda till olika typer av straff (se Rixlex.se). Böter eller fängelse är de normala bestraffningarna beroende på brottets art.

Observera att det inte krävs ett lagbrott för att vi ska kunna ingripa med varning eller avstängning av kontot.

Rättigheter

Du har ingen rätt att använda Spisa i eget kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning, genomförande av undersökningar eller reklam för någon produkt/företag eller tjänst. Vid sådan förseelse kan vi yrka på skadestånd.

Bilder du som medlem du lägger upp måste vara tagna eller skapade av dig som är medlem, i syfte att upprätthålla upphovsrättslagen. Bilder som du köpt eller på annat sätt förvärvat och där du har skaffat dig tydliga rättigheter som medger återpublicering på internet kan vara OK, men Kokaihop förbehåller sig rätten att neka eller ta bort bildmaterial. Vid tävlingar har vi som krav att få använda de bilder som nomineras i kommersiella syften. Varumärken eller andra registrerade figurer får inte användas såvida ni inte själva äger rättigheterna till avbildningen.

Provocerande material. Bilder får inte vara stötande, osmakliga eller avbilda något som kan ge sexuella, rasistiska, etniska eller religiösa anspelningar på ett olämpligt sätt.

Materialet (program, design, texter och bilder) på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Du får inte modifiera, omforma, kopiera, visa, vidareförmedla, distribuera, publicera, licensiera, skapa arbeten som härrör från, överföra eller sälja någon information, produkt eller tjänst som erhållits genom denna webbplats. Material får kopieras endast för privat bruk och då med tydlig källanvisning till Spisa.nu. För annat än privat bruk måste ett skriftligt medgivande erhållas från Kokaihop Media AB, annars är eftertryck eller annan kopiering förbjuden. Vi tillhandahåller materialet på denna plats gratis i strikt privat syfte för alla som är intresserade av ämnet. Materialet får ej användas i konkurrerande syfte.

Om du som användare väljer att avsluta ditt medlemsskap kan du själv begära en fullständig radering av dina personuppgifter under dina inställningar. Alla personuppgifter kommer då att raderas. Kommentarer, frågor och betyg du skapat kommer att anonymiseras

Användaruppgifter

Vi värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen du lämnar till oss.

Uppgifterna är nödvändiga för att användaren ska kunna använda Kokaihop och dess funktioner på återkommande basis.

Behandling av personuppifter

Vi behandlar dina personuppgifter, såsom dina användaruppgifter och det innehåll du skapar hos oss för att du ska kunna spara recept du gillar, kommunicera med andra användare och skapa egna recept. Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Ändrade villkor

Vi har alltid rätt att ändra de allmänna villkoren på Spisa.nu. om detta behövs för att efterleva lag och myndighetsbeslut. Vi uppmanar användarna att gå in på Allmänna villkor för att se om eventuella ändringar skett. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av Spisa förändras på ett betydande sätt kommer detta meddelas till användarna. Genom att fortsätta använda Spisa anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor.

Övrigt

Information du lägger in på Spisa.nu. kan vara offentlig för besökare och medlemmar.

Vi gör vårt bästa för att du ska trivas på Spisa.nu, men kan tyvärr inte garantera att allt alltid fungerar perfekt

Spisa lämnar inga garantier eller utfästelser för denna webbplats eller information, produkter och annat innehåll (inklusive tredje parts information, produkter, innehåll och tjänster) som finns eller erhållits genom denna webbplats.

Ansvarsbegränsning

Varken Kokaihop Media AB eller någon annan part som bidrar med information på webbplatsen kan i något fall hållas ansvarig för skador som orsakats annan.

Om oss