Om getdjur

Om getdjur

(bagge, hammel, tacka, gimber, lamm, dilamm, primörlamm, vårlamm, höstlamm, bock, get, killing)

Latin: Caprinae, Capra, Capra hircus, Ovis

Engelsk översättning sheep, goat

Fransk översättning mouton, chèvre

Italiensk översättning montone, capra

Tysk översättning Schaf, Ziege

Spansk översättning ovejas, cabra

Grupper inom
Om getdjur:

Mall kött

Getdjur (Caprinae) är en underfamilj av slidhornsdjur med 26 arter på norra halvklotet. De delas in i fyra grupper getantiloper, gemsdjur som bl.a. förekommer i Alperna, myskoxar och får/getter. Getdjur har kraftiga, ibland massiva horn, som nästan alltid är ringlade och oftast starkt krökta eller spiralvridna.

Getter (Capra) är ett släkte med sex arter, som lever i bergstrakter, på upp till 5 000 m höjd, eller i öknar och är väl anpassade för att ta sig fram i stenig terräng. De blir 1-1,7 m långa och kan väga över 100 kg. Hanen kallas bock, honan get och barnet killing. Getter skiljs enklast från får genom att de har upprättstående svans.

Båda könen har horn ibland korta rakt uppstående, som hos tamget, eller långa, tjocka och skruvade, som hos alpstenbock. Get är ett av människans tidiga tamdjur. Getter är buskätare och kan klättra upp i buskar och låga träd. Vilda getter är ett eftertraktat jaktbyte.

Getkött är i många u-länder det viktigaste köttslaget, och killing är i många kulturer en särskild delikatess. Mjölken utnyttjas mest för ostberedning (getost).

Tamget (Capra hircus) anses härstamma från besoarget. Ren vit färg, som finns hos svensk lantras, är en effekt av människans urval. Getkött är svårt att få tag på i Sverige, men tillagas och äts på motsvarande sätt som lamm.

Får (Ovis) är ett släkte med sex arter i bergsområden på norra halvklotet, bl.a. argali-, mufflon- och tjockhornsfår. De är 1-2 meter långa och är ca 1 meter höga. Man tror att stäppfår och argalifår är stamfäder till det 100-tal olika raser tamfår som existerar.

Får - könsmoget han-/hondjur över 1 år gammalt.
Bagge - äldre handjur.
Hammel = kastrerad bagge.
Tacka - Könsmoget hondjur över 1 år gammalt.
Gimbel - yngre tacka.
Lamm - icke könsmoget djur under 1 års ålder.
Dilamm - 0 till 6 månader. Slaktas vid 2-3 månader.
Vårlamm - föds i januari-februari. Slaktas vid 4-5 månader.
Höstlamm - föds våren. Slaktas efter 5-7 månader.
Vinterlamm - slaktas vid 8-12 månaders ålder.
Vårlamm kallas ibland primörlamm.
Höstlamm benäms också beteslamm.

Fåret är ett av människans äldsta husdjur och det finns troliga fynd i Irak av tamfår för 11.000 år sedan. Det har stort symbolvärde i alla kulturer och religioner. Har inte vi alla känt oss som ett vilsegånget får någon gång och känner vi inte alla minst en fårskalle? Fårets tålighet och vita färg har gjort det till en symbol för saktmod, oskuld och renhet. Baggen dessutom som symbol för potens.

I det äldre svenska bondehushållet utgjorde fårköttet en betydande del av slakten. Låren saltades och torkades och åts spicken (saltad), dvs som fårfiol. Till de lokala specialiteterna hörde de gotländska lammskallarna. Mjölk från får används främst till ost (fårost).

Får och getter livnär sig mest av gräs och späda blad och är ett miljövänligt köttalternativ, tillika ett naturvårdande djur som håller efter öppna landskap.

Annonser