Om oxdjur & nötkreatur

Om oxdjur & nötkreatur

(tjur, tjurkalv, ungtjur, stut, oxe, , tamko, kokalv, kavlkviga, kviga, kokviga, diko, amko, kalv, ungnöt, spädkalv, gödkalv, dikalv, rosékalv, mjölkkalv, mellankalv)

Latin: Bovinae, Bos taurus

Engelsk översättning oxen, cows

Fransk översättning boeufs, vaches

Italiensk översättning bues, muccas

Tysk översättning Ochsen, Kuhen

Spansk översättning bueys, vacas

Oxdjur (Bovinae) är kraftigt byggda hovdjur, 1,5-3 meter långa och 0,2-2,2 meter höga, samt med vikt 150-1000 kg. Hannar (tjurar) är kraftigare än honor (kor). Till oxdjur räknas arter som bison, vincent, gauer, jak, vattenbuffel, afrikans buffel, uroxe (utdöd) m.fl. exotiska djur, men framför allt nötkreatur.

Nötkreatur (Bos taurus), dvs det vi vanligen kallar kor, anses härstamma från uroxen. Ordet nöt kommer från det gamla ordet nauta som betyder värdefull. Nötdjur är med andra ord värdefulla djur. Nötkreatur kan delas in i tre grupper: Långhorniga (nordafrikansk), korthorniga (europeisk) och sådana med puckel (asiatisk). De är 1 till 2 meter i höjd och kan väga alltifrån 70 till 1700 kg. Vanligen har båda könen horn. Nötkreatur, med ett 1000-ta arter, är ett av människans viktigaste husdjur. Ursprungligen använt för sin muskelkraft men idag till mjölk- och köttproduktion och man skiljer på mjölk- och köttraser.

Tjur - manligt oxdjur.
Tjurkalv - oxdjurets barn av hankön.
Ungtjur - hankalv efter puberteten.
Stut - kastrerad tjur yngre än 3 år.
Oxe - äldre kastrerad tjur.

Ko - kvinnlig oxdjur.
Kokalv/kalvkviga - kvinnlig kalv.
Kviga - kokalv efter puberteten.
Kokviga - kalvat en gång.

Ko - kalvat minst två gånger.
Diko - ammar egen kalv.
Amko - ammar fler än egen kalv.

Kalv - oxdjuret barn.
Spädkalv - 1-3 månader, uppfödda på mjölk.
Gödkalv/dikalv - ca 4-5 månader uppfödd på dimjölk.
Rosékalv/mjölkkalv - dikalv som äter fast föda.
Mellankalv - högst 8 månader gamla.

Ungnöt - djur innan könsmognad, upp till 1,5 år.

Annonser