Rocksglas

Rocksglas

(whiskyglas, tumbler, Old Fashionedglas)

Rocksglas är en förkortning av on-the-rocks-glas, dvs glas som skall kunna rymma drink plus isbitar, vanligtvis 15-30 cl. Det förekommer såväl mindre som större glas.
Rocksglas är alltid utan fot, låga, breda glas, gärna med tjock botten. Det förekommer dock många varianter.

Whiskyglas = låga, breda med lodrätt kant. Ca 20 cl.

Koniska rocksglas = låga glas som är avsmalnande nedåt. Halvhöga sådana glas benämns "icy cocktailglas". Volym ca 15 cl.

Tumblerglas = större rocksglas utan fot (tumble = ramla, rulla), rymmande 20 cl eller mer. Dock har begreppet degenererat och används på allehanda glas.

Old Fashionedglas = extra breda rocksglas, uppkallade efter klassisk drink med detta namn. Volym 20-25 cl.


Annonser