Om nötstyckning

Om nötstyckning

Man styckar kött på olika sätt i olika länder. Därför är det svårt att översätta mellan språken de olika kött­styckenas namn och det är också svårt att finna sådan information i litteratur eller på Internet. Menyse har översatt så nära som möjligt de olika begreppen, men de måste tas med reservation.

För att underlätta presenterar Menyse olika ländernas styckningscheman (fler länder publiceras i framtiden). Vi numrerar i grupper från 1 till 9 de stora stycknings­delarna och dessa gäller för varje land. Därmed blir det lättare att jämföra skillnader och namn mellan länder.

Annonser