Om hästkött

Om hästkött

(tamhäst)

Latin: Equus caballus

Engelsk översättning horse meat

Fransk översättning viande de cheval

Italiensk översättning carne del cavallo

Tysk översättning Pferd Fleisch

Spansk översättning carne del caballo

Häst är en art i familj hästdjur, m.a.o. släkt med bl.a. åsna och zebra. Häst är formellt inte nötkött, men har sorterats in i denna grupp pga dess matmässiga likhet med oxkött.

Hästkött är tabubelagt och något man i
Europa och Orienten ansetts som olämpligt, eller som t.o.m. varit förbjudet som människoföda. Man svalt hellre än förtärde köttet av en häst. Bakom denna fördom ligger kyrkans förbud mot hästköttsätande och den nära relation som många människor har till detta djur, på motsvarande sätt som hundkött är tabubelagt.

Under senare tid har attityden i många länder ändrats, men alltjämt är hästkött otänkbart för många. Pga av den låga efterfrågan efter hästkött i Sverige exporteras hästar till andra länder för slakt, vilket bl.a. väckt debatt pga att plågsamma transporter förekommit.

Hästkött styckas och äts som oxkött och är smakmässigt likvärdigt. Hamburgerkött, dvs rökt hästkött, är ett namn som tillkommit för att ungå fördomarna. 

Läs mer

Nationalencyklopedin NE

Annonser