Dansk salamimacka

Påläggskorv

(smörgåskorv)

Påläggskorv är, till skillnad från maträttskorv (falukorv, varmkorv, bratwurst), färdiglagade korvsorter avsedda att skivas och användas som smörgåspålägg, eller som snacks ("ölkorv"). 

I Sverige ansågs korv länge som enkel föda och åts så sent som på 1800-talet främst av arbetare. Undantaget var framför allt påläggskorvarna, som accepterades i "finare" kretsar.

Påläggskorv tillverkas av all slags kött, men blandningar av gris- och nötkött är vanligast. Variationsrikedomen är mycket stor. Korven kallröks i allmänhet, vilket ger en fastare korv med krafigare smak än korv som varmröks. Att kallröka korv tar längre tid eftersom korven samtidigt långsamt torkas. Längre tillverkningstid och lägre vattenhalt pga rökning, gör korven till en dyr vara, dyrare än maträttskorvar.

Läs mer

Nationalencyklopedin NE

Recept med Påläggskorv

Det finns 65 recept med Påläggskorv

Annonser