Vatten

Vatten

(källvatten, kranvatten)

Engelsk översättning water

Fransk översättning eau

Italiensk översättning acqua

Tysk översättning Wasser

Spansk översättning agua

Vatten är vetenskapligt en kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H2O, välbekant för de flesta. Vatten kan förekomma i fast form (is), flytande form och gasform (vattenånga). Av jordens yta är 2/3 hav och 1/3 land.

Vatten är av avgörande betydelse för alla kända former av liv. En cell består vanligen till minst 70 % av vatten. En människa innehåller 55-60 % vatten. Vatten är enligt antikens naturfilosofi ett av de element som tillsammans med eld, luft och jord bygger upp världsalltet.

Källvatten är grundvatten som rinner av sig självt upp ur marken. Förpackat vatten med beteckning källvatten skall vara tappat från underjordisk vattentäkt och får inte innehålla andra tillsatser än kolsyra.

Finns det något bättre, när man är riktigt, riktigt törstig, än ett glas kallt rent vatten? Vatten är också den enda dryck som passar till all slags mat. Dessutom håller svenskt kranvatten mycket god internationell standard.

Recept med Vatten

Det finns 750 recept med Vatten

Annonser