Hushållssalt

Hushållssalt

(stensalt, bergssalt, halit)

Engelsk översättning salt

Fransk översättning sel

Italiensk översättning sale

Tysk översättning Salz, Steinsalz, Halit

Spansk översättning sal

Hushållssalt eller mer korrekt uttryckt stensalt, är salt­avlagringar i marken från uttorkade sjöar. Namnet kommer sig av att saltet kristalliserat sig till stenlika klumpar, långa "berg", eller saltstockar. Saltet bryts i saltgruvor eller i dagbrott. Stora stensaltfyndigheter finns bl.a. i Stassfurt (Tyskland) och Wieliczka (Polen).

Stensalt kan "flyta" upp genom marklagren, pga av lägre massavikt än omgivande massa. Det tar dock lite tid, några 100.000-tals år.

Förr sköljdes "stenarna" i vatten, som sedan kokades torrt tills endast saltet återstod. På 1700-talet, när saltning av mat var utbredd i Sverige, åts 7 ggr mer salt/person än idag (70 reps. 10 g/dag).

Stensalt är färglöst eller vitt. Stenen mals, löses i vatten, renas och kristalliseras. Salt används som smaksättare av mat och till konservering. Ibland förekommer smak­satt salt i handeln, t.ex. med citron.

Förvaras torrt i rumstemperatur.

Omvandling: 1 msk/15ml = 19g. 1 tsk/5ml =6g. 

Läs mer

Nationalencyklopedin NE

Kurlansky: Salt

Recept med Hushållssalt

Det finns 1917 recept med Hushållssalt

Annonser