Komjölk

Komjölk

Latin: lactis

Engelsk översättning milk

Fransk översättning lait

Italiensk översättning latte

Tysk översättning Milch

Spansk översättning leche

Fetthalten i mjölk varier för olika djur beroende på artens behov. Bröstmjölk (människan) och komjölk har 3,8 % fetthalt. Gris 8 %, ren 17 % och säl 49 %. Bröstmjölk kan ersättas av komjölk om sammansättning modifieras. Komjölk som säljs i handeln har olika fetthalt.

Gammaldags mjölk 3,8-4,5% är nästan som den mjölk som man får från kon direkt.

Standardmjölk 3%. Passar bra till matlagning och bakning. Kan ofta ersättas med mellanmjölk. Sägs inget annat i recept, avses standardmjölk.

Mellanmjölk 1,5%. Likartad användning som standard­mjölk, men har lägre fetthalt. Utmärkt måltidsdryck.

Lättmjölk 0,5%. Utmärkt dryck, men mindre lämplig i matlagning och bakning.

Minimjölk <0,1%. Utmärkt dryck, men mindre lämplig i matlagning och bakning.

Förvaras kallt vid högst +8°C. Hållbarhet 1-2 veckor.

Mjölkkonsumtion per person (liter/år)

Mjölkkonsumtionen har minskat med 40% och energikonsumtionen med 50% sedan 1960.

Liter/person & år

1960

1980

2000

2008

60>08

Standardmjölk

116

99

37

26

-78%

Mellanmjölk

0

0

50

49

 

Lätt- & minimjölk

5

56

24

21

346%

Mjölk direkt

38

6

1

1

-98%

Mjölk liter/år

158

160

112

96

-40%

Kcal per dag

257

229

153

129

-50%


1960 drack man förutom vatten främst standardmjölk. Var fjärde liter levererades direkt från bonden, vilket numera upphört. Vi dricker väsentligen mindre mängd mjölk idag och den feta standarmjölken har i stor utsträckning bytts ut mot magrare alternativ. Minskningen har främst skett hos den vuxna befolkningen, men även barn har ändrat sina dryckesvanor. 

Läs mer

Mjölk- och gräddsåser - färdiglagade

Recept med Komjölk

Det finns 360 recept med Komjölk

Annonser