Om konjak & brandy

Om konjak & brandy

(brandewine, brandy-wine)

Engelsk översättning brandy

Fransk översättning eau-de-vie de vin, eau-de-vie fine

Tysk översättning Weinbrand

Konjak är destillerat vin lagrat på ekfat. Det äldre uttrycket att bränna vin återfinns i engelskans brandy (brandewine, brandy-wine) och holländskans brandewijn. Konjak som smaksatts med fruktessens kan också kallas brandy, t.ex. Apricot Brandy eller Cherry Brandy.

Konjak uppfanns i departementet Charente i Frankrike på 1600-talet, när man upptäckte att dubbeldestillerat vin kunde drickas utan ytterligare rening och att det därför lämpade sig bättre än vanligt vin för export och transport.

Brandy är det internationellt erkända begreppet för destillerat vin som lagrats på ekfat. För att få kallas brandy inom EU, måste spriten lagras minst ett år på stora ekfat eller minst sex månader på ekfat som rymmer högst 1 000 liter.

Cognac är ett registrerat varumärke exklusivt för region Cognac i Frankrike, medan konjak på svenska är ett allmänt begrepp (på franska = eau-de-vie de vin). 

Armagnac är, liksom cognac, ett geografiskt område i södra Frankrike och ett skyddat varumärke för "brandy" som kommer från detta område.

Recept med Om konjak & brandy

Det finns 29 recept med Om konjak & brandy

Annonser