Svensk kaffehistoria

Svensk kaffehistoria

Till Sverige importerades små mängder kaffe på 1680-talet som apoteksvara. Avgörande för kaffebruket blev Karl XII:s vistelse i Turkiet, där han fick sådan smak för kaffe att han vid återfärden till Sverige medförde en turkisk kaffekokare. Från hovet spreds bruket till adelsmän och borgerskap. Stockholm fick sina första kaffehus på 1710-talet.

Under 1700-talet var kaffet inte någon svensk folkdryck, utan först mot mitten av 1800-talet nådde kaffet allmänt ut till landsbygds­befolkningen. Då i början var kaffet ofta en måltidsdryck, på samma sätt som det fortfarande är i USA. Så småningom uppstod dock kaffebjudningen som en umgängesform i högreståndskretsar.

Kaffet kom i början av 1800-talet att spela en viktig roll när det gällde att minska den höga alkoholkonsumtion.

Annonser