Öl & konsumtion

Öl & konsumtion

(Ölkonsumtion Sverige, starköl)

Öl tillverkas mestadels av korn, men även av vete, råg, havre, ris, majs m.m. En viktig beståndsdel är humle, som ger smak och hållbarhet. Öl kan också smaksättas med örter, kryddor, frukter m.m.

Alkoholhalt: Internationellt skiljer man på alkoholfri öl, vanligt öl (ca 5%) och på export som är alkoholstarkare. I Sverige delas öl in efter alkoholhalt - lättöl (0-2,25%), folköl (2,25-3,5%) och starköl (över 3,5%). Starköl får endast säljas av Systembolaget.

Konsumtion öltyper: 95% av all konsumerad starköl i Sverige är ljus lager, 2% är mörk lager och 3% utgörs av övrigt öl, dvs främst de överjästa ölsorterna ale, stout, porter och veteöl. Liknande förhållande gäller även i andra länder. T.o.m. i stoutens hemland Irland har lager tagit över. Av den öl som produceras i Irland svarar lager för 63%, stout för 32% och ales för 5%. Detta gäller produktion, konsumtionsandelen lager är ännu högre.

I Europa är öldrickandet högst i Tjeckien, 160 liter per person och år, följt av Irland, Tyskland och Österrike (mer än 110 liter) och lägst är den i Italien med 30 liter per person.


Medelsvenskens ölkonsumtion (liter/år)

Konsumtion
: 2008 var ölkonsumtionen 77 liter per år för svenskar över 15 år, dvs 1,5 flaskor lätt-/folköl och 2 stora stark per vecka. Årskonsumtion av starköl var 52 liter 2008, varav 29 liter köptes på Systembolaget, 7 liter köptes av smugglare, 6 liter privatimporterades och en ringa del bryggdes hemma. 10 liter dracks på restaurang.

Systembolaget + restaurang: Mest öl köpte man i Jämtlands län, 62 liter/person och minst i Skåne, 23 liter/person. Den låga andelen i Skåne kan förklaras med en hög privatimport från Danmark och Tyskland. Högst restaurangandel i Stockholm 33%.

Starkölskonsumtionen har ökat dramatiskt sedan 1995 när Sverige blev medlem i EU. Samtidigt har konsumtionen av alkoholsvaga öl halverats. Lättöl dracks som mest runt 1980, men har sedan dess kraftigt minskat. Folk- och mellanölsdrickandet pikade år 1977. Mellanöl fick säljas i livsmedelsbutiker fram till 1977, då butiksförsäljningen förbjöds av nykterhetsskäl. Konsumenterna övergick sedemera i stor utsträckning till att dricka starköl i stället.

Liter/person & år

1960

1980

2000

2008

60>08

Lättöl

13

17

9

5

-60%

Folköl

34

29

30

20

-42%

Starköl

2

15

43

52

2843%

Ölkonsumtion L/år

49

62

82

77

58%

Kcal per dag

48

63

94

92

91%

Avser inköp på Systemboaget, restaurang, privatimport, smuggelgods och egen tillverkning. Beräknad per person över 15 år. Bygger på Jordbruksverkets och SoRAD Stockholms Universitets statistik.

Läs mer

Vin & konsumtion

Annonser