Sodavatten

Sodavatten

(karlsbadervatten, seltersvatten, club soda)

Engelsk översättning soda water, club soda

Fransk översättning eau de seltz, soda

Italiensk översättning acqua di Seltz, soda

Tysk översättning Sodawasser

Spansk översättning agua de soda

Sodavatten är natriumkarbonathaltigt vatten och förekommer naturligt t.ex. i Karlovy Vary i Tjeckien (Karlsbadervatten) och Selters i Hessen, Tyskland (Seltersvatten).

Natriumkarbonat, även kallat soda, är ett alkaliskt ämne som ger basiskt vatten (PH-värde över 7) och som använts sedan 1700-talet mot överskott av magsyra.

Efterfrågan av s.k. "brunnsvatten" skapade i slutet av 1700-talet förutsättning för att framställa sodavatten på konstgjord väg. D
et sodavatten vi numera dricker är helt enkelt vanligt kranvatten med tillsatta kemikalier och som kolsyrats. 

Det säljs basiskt vatten, utan att det kallas sodavatten och det finns smaksatt "soda" benämnt fruktsoda, hallonsoda e.d. De senare klassas som läsk och inte som vatten.

Sodavatten dricks för sina alkaliska/basiska egenskaper, dvs neutraliserar syrlig mat och dryck. Ett basiskt vatten anses t.ex. lämpligt som komplement till vin och var förr vanligt utspädningsvatten i groggar.

Annonser