Andra bränslen

Andra bränslen

Andra bränslen används t.ex. vid friluftsmatlagning i båt, husvagn och vid camping i stormkök.

Gasol är hanterbart enkelt och rent. Används i båt,  i husvagn och vid camping där köket skruvas på flaskan. Gasol fungerar väl även på hög höjd. Nackdelar är tyngd, få försäljningsställen och hög åtgång vid kyla.

T-röd är billigt och enkelt att få tag på. Nackdel är att den sotar mycket och att flaskor kan spricka och läcka. För att sota mindre kan man blanda ut vätskan med 10% vatten (dock ej vintertid).

Fotogen är billigt och energisnålt. Nackdel att den sotar mycket och luktar illa.

Kemisk ren bensin är billigt, rent och enkelt att få tag på.  Nackdelen är att den är något svårantändlig.

Allmänna råd
* Fyll aldrig på bränsle i varm brännare.
* Ställ brännvätska en bit bort från brännaren.
* Förvara bränslet säkert, gärna i tättslutande påse för
   att begränsa eventuellt läckkage.

Annonser