Styckning lamm (SE)

Styckning lamm (SE)

Styckning får/lamm

1. 1a: Hals 1b: Bog (bogstek).

2. Rygg (lammrygg, lammentrecôte).

3. Sadel (lammsadel, lamkotletter, lammfilé).

4. -

5. Stek (lammstek).

6. Lägg 6a: Framlägg 6b: Baklägg (lårstek).

7. Bringa (lammbringa, lammbröst).

8. Tunnbringa (lammtunnbringa).

Annonser