Simpa

Simpa

(simpa, bergsimpa, stensimpa, rysk simpa)

Latin: Cottidae, cottus

Simpor tillhör ordning kindpansrade fiskar, med över 300 arter, de flesta i norra och södra halvklotens kalla och tempererade kusthav och sötvatten. Simpor är botten­fiskar som äter fisk och ryggradslösa djur. Äggen läggs på bottnen och vaktas hos många arter av hanen.

I svenska vatten finns arterna bergsimpa, hornsimpa, klykskrabb, oxsimpa, rysk simpa, rötsimpa, stensimpa, simpknot och taggsimpa.

De är riktigt fula fiskar med oproportionerligt stort huvud och bröstfenor. Huden är täckt med knölar, taggar och benplåtar, otrevlig att ta på. De större arterna blir 60-80 cm långa. Färgen är vanligen gråbrun.

Simpor ratas i allmänhet som matfisk och har ingen kommersiell betydelse. Illa omtyckt för dess utseende, för att de fastnar i fisknäten och för att de är benrika. Köttet är dock välsmakande.

Läs mer

Nationalencyklopedin NE

Bohusfisk

Fish Base

Annonser