Nejonöga

Nejonöga

(flodnejonöga, bäcknejonöga, havsnejonöga)

Latin: Petromyzontidae, Lampetra fluviatilis, Lampetra planeri, Petromyzon marinus

Engelsk översättning lamprey

Fransk översättning lamproie

Italiensk översättning lampreda

Tysk översättning Neunauge

Spansk översättning lamprea

Nejonögon (Petromyzontidae) är en familj fiskar med 6 släkten och 41 arter, varav 30-talet i sötvatten. De har ålliknande kroppsform. Förekommer på alla kontinenter utom Afrika. I Sverige 3 arter, bäck-, flod- och havsnejonöga.

Flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) är en ålliknade fisk med brungrön rygg, bronsglänsande sidor och ljusnande undersida. Den kan bli halvmetern lång, men vanligtvis inte över 2 dm. Den förekommer i Europas kustnära havsområden eller i större sjöar, samt under lektider (parning) i floder och åar. Kallas som larv för linål. 

Flodnejonöga har ett parasitiskt levnadssätt. Den suger sig fast på en annan fisk och äter av den genom att gnaga med sin rasptunga.

Fisken anses som en delikatess och är lokalt av eko-nomisk betydelse. I Sverige förekommer fiske i älvarna norrut från Dalälven, men det har minskat bl.a. pga dammbyggen.

Bäck- (Lampetra planeri) och havsnejonöga (Petromyzon marinus) liknar flodnejonöga.

Läs mer

Nationalencyklopedin NE

Bohusfisk

Annonser