Om övriga fisksorter

Om övriga fisksorter

Övriga fiskar delas in i, dels "övriga svenska fiskar", dvs ovanligare fiskarter som kan förekomma i svenska och europeiska vatten, dels i "exotisk fisk" dvs fisk som inte brukar förekomma i nordiska vatten, men som förekommer i andra vatten och som till och från finns i svenska fiskdiskar.

Annonser